Onze motto: Vrijheid en blijheid

DOEL

Leuk en verantwoord wandelen. Doel is op een gezellige en sociale wijze te trainen en (eventueel) het succesvol uitlopen van de Vierdaagse van Nijmegen.

VOOR WIE IS SPORTIEF WANDELGROEP ZOETERMEER?

Sportief Wandelgroep is bedoeld voor iedereen, zowel dames als heren van 11 tot 100+. Iedereen is welkom. Ons motto is vrijheid, blijheid. Enige basisconditie is meegenomen, maar niet vereist.

TRAINERS EN WANDELBEGELEIDERS

Het team van trainers bestaat uit 2 gediplomeerde trainers en 10 gediplomeerde wandelbegeleiders onder de leiding van hoofdtrainer Don Braad. Don heeft jarenlange ervaring als trainer bij een atletiekvereniging en doet tevens al vele jaren de sportief wandel trainingen voor de Vierdaagse van Nijmegen.

VOORWAARDEN VAN SPORTIEF WANDELGROEP ZOETERMEER

Sportief Wandelgroep Zoetermeer is een particulier initiatief. Deelnemers aan de trainingen hoeven derhalve geen lid te worden van een vereniging of een Sportbond. Iedere deelnemer aan de trainingen aanvaardt door ondertekening van het intakeformulier dat hij of zij deelneemt op eigen risico. Dat hij of zij in geval van schade, of deze nu voortvloeit uit een ongeval dan wel door zoekraken, beschadigen van persoonlijke bezittingen of anderszins, de organisator vrijwaart van elke vorm van aansprakelijkheid en tevens akkoord gaat met de structuur en regels van de wandelgroep.

TRAININGEN & KOSTEN

Wij trainen 4x per week. Kijk op "Trainingen & Startlocaties"

De vergoeding voor trainingen bedraagt € 1,00 per persoon per training per keer. Verder is er geen lidmaatschap of contributie.

WIL JE MEE LOPEN?

Je kunt direct naar de startlokatie komen, graag van tevoren even contact op te nemen met Don Braad. Gebruik daarvoor het intakeformulier onder  "Contact".

COMMUNICATIE

Elke dinsdag ontvangt iedere geregistreerde deelnemer via e-mail een weekbericht met overzicht van de geplande activiteiten en verdere informatie.